Visepresident Morten Wold på den europeiske parlamentspresidentkonferansen (ECPP)  i Athen. Foto: ECPP.

Visepresident Morten Wold på den europeiske parlamentspresidentkonferansen (ECPP) i Athen. Foto: ECPP.

Parlamentspresidenter i Athen

Demokrati og en felles fremtid for europeiske medborgere var på dagsordenen for ECPP i Athen.

Visepresident Morten Wold deltok 20.–22. oktober på den europeiske parlamentspresidentkonferansen (ECPP), som i år ble arrangert i Athen, Hellas.

Konferansen gir parlamentspresidentene fra alle Europarådets 47 medlemsland mulighet til å diskutere ulike aspekter ved demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper. At dette ble gjort i Hellas, demokratiets vugge, som i år feirer at det er 200 år siden de startet sin kamp for gjenreising av sin uavhengighet og den demokratiske stat, ble av mange deltakere påpekt som veldig viktig.

Tre tema på dagsordenen

Tre tema sto på dagsordenen for konferansen. Den første debatten omhandlet hvordan parlamentene i Europa håndterte covidpandemien, den andre hvilken rolle parlamentene kan spille for å sikre retten til et helsefremmende og bærekraftig miljø, og den tredje en felles fremtid for alle europeiske medborgere.

Visepresident Wold tok ordet i debatten om europeiske medborgeres fremtid. Han understreket at hver enkelt nasjonalstat og hver enkelt europeiske innbygger må stå fritt til å forme sin egen fremtid innenfor et demokratisk multilateralt rammeverk.

– Hverken vårt demokrati eller det multilaterale systemet er perfekt, men det er det beste vi har. Begge deler må være robuste. Samtidig må vi sikre at den enkelte innbygger har frihet til å gjøre egne valg, slik at de har innflytelse på egen fremtid, uttalte Wold etter debatten.

Under konferansen var Morten Wold ledsaget av Ingjerd Schou (H), leder for Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

Om konferansen

Den europeiske parlamentspresidentkonferansen (European Conference of Presidents of Parliaments) samler parlamentspresidentene fra alle Europarådets 47 medlemsland annethvert år, alternerende mellom Europarådets medlemsland og Europarådets hovedsete i Strasbourg, Frankrike. I år ble konferansen arrangert av det greske parlamentet i samarbeid med Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

Stortinget var vertskap for konferansen i 2014.


Sist oppdatert: 25.10.2021 14:03