Presidenten i Den europeiske menneskerettsdomstolen besøker Stortinget

President Robert Spano i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) møter stortingspresident Masud Gharahkhani torsdag 12. mai.

President Robert Spano i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Foto: Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).
President Robert Spano i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Foto: Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD).

Spano er på offisielt besøk, og det er første gang at EMDs president besøker Norge.

– Jeg ser frem til dette viktige møtet og å lære mer om de utfordringene som menneske­rettighets­domstolen i Strasbourg nå står overfor. At Russland er ekskludert fra Europarådet på grunn av angrepskrigen i Ukraina gjør at også domstolen er i en ny situasjon med et stort etterslep av russiske saker som er til behandling, samtidig som Russland etter 16. september i år ikke lenger vil være part i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), sier stortingspresident Masud Gharahkhani.

På Stortinget skal også Spano ha arbeidslunsj med representanter fra både Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) og fra utenriks- og forsvarskomiteen.

– Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er den viktigste institusjonen i Europa for å sikre at alle europeeres menneskerettigheter respekteres. Et stort problem er manglende implementering av dommer. Dessverre skorter det på politisk vilje mange steder. Det er noe vi må arbeide med også fra norsk side, og som vi i Stortingets delegasjon til PACE også vil ha oppmerksomhet på, sier Ingjerd Schou, som er leder for Stortingets delegasjon.


Sist oppdatert: 10.05.2022 15:53