Regjeringens tidsplan for kraftsituasjonen

Regjeringen oversendte 15. august en etterspurt tidsplan tilknyttet kraftsituasjonen til Stortinget.

Stortingets presidentskap etterspurte 8. august en tidsplan fra regjeringen om videre oppfølging av kraftsituasjonen. En slik plan ble oversendt Stortinget 15. august.

Les svarbrevet fra olje- og energiminister Terje Aasland «Regjeringens videre arbeid med oppfølging av kraftsituasjonen» på regjeringens nettsider.


Sist oppdatert: 15.08.2022 14:34