Stortingets forretningsorden

Stortingets forretningsorden inneholder regler for organiseringen av arbeidet i Stortinget. Nå foreligger kommentarutgaven i ny nettutgave.

Tidligere i år ble en ny kommentarutgave av forretningsordenen publisert i trykket format og som pdf-fil. Nå er en ny nettutgave lansert. Den gir brukerne mulighet til å se kommentarer til hver enkelt paragraf ved å trykke på +-tegnet under paragrafteksten.

I kommentarutgaven er hver enkelt bestemmelse i forretningsordenen kommentert, med henvisning til forarbeider, praksis og uttalelser blant annet fra Stortingets presidentskap. Kommentarene er skrevet av medarbeidere i konstitusjonell avdeling i Stortingets administrasjon, og gir uttrykk for administrasjonens tolkninger av reglene i lys av tilgjengelig rettskildemateriale.

Den nye kommentarutgaven vil jevnlig oppdateres på nett, og ved større endringer tas det sikte på å trykke nye utgaver.

Les Stortingets forretningsorden med kommentarer


Sist oppdatert: 11.11.2021 12:55