Stortingsgruppenes regnskapsrapporter for 2021

Stortinget bevilger hvert år et tilskudd til stortingsgruppene. Les stortingsgruppenes regnskapsrapporter for 2021.