Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Nordisk forsvarssamarbeid på agendaen

Fremtidens nordiske forsvar er tema når ledere av nordiske forsvarskomiteer og Nordisk råds presidium møtes på Stortinget tirsdag 15. november. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltar også.

Jorodd Asphjell (A)

Jorodd Asphjell (A) er leder i Stortingets delegasjon til Nordisk råd og påtroppende president i Nordisk råd. Foto: Stortinget

Med Russlands angrep på Ukraina, og Finland og Sveriges NATO-søknader, er det sikkerhetspolitiske bildet endret. Formålet med møtet er å få faglige innspill og utveksle synspunkter på hva den nye situasjonen betyr for fremtidens nordiske forsvarssamarbeid.

Nye muligheter for nordisk forsvarssamarbeid

− Det er et godt tidspunkt for og veldig nyttig å møte kollegaer fra Nordisk råd og de nordiske forsvarskomiteene for å diskutere de nye mulighetene for nordisk forsvarssamarbeid. Finsk og svensk NATO-medlemskap betyr at samarbeidet om planlegging, øving og trening ikke bare er aktuelt i fredstid, men kan legges til grunn også i krise og krig. Det styrker vår felles sikkerhet. Russlands angrepskrig i Ukraina tegner et dystert bakteppe for diskusjonene, sier Ine Eriksen Søreide (H), som leder utenriks- og forsvarskomitéen og skal delta på møtet.

Antti Häkkänen og Peter Hultqvist, som leder forsvarskomitéene i henholdsvis den finske og svenske Riksdagen, vil også være til stede. Fra Danmark deltar medlem av Folketinget Annette Lind.

Befolkningen ønsker sterkt forsvarssamarbeid i Norden

− Nordiske parlamentarikere er opptatt av hvordan det nordiske forsvarssamarbeidet kan videreutvikles. Det er viktig å ha en arena hvor vi kan drøfte disse spørsmålene med regjeringssiden i det nordiske forsvarssamarbeidet, sier Jorodd Asphjell (A), leder i Stortingets delegasjon til Nordisk råd og påtroppende president i Nordisk råd.

Det er i anledning av at Norge leder det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO i 2022, at Stortinget og Nordisk råd har invitert til møtet. Et trygt Norden er også et av de prioriterte temaene i presidentskapsprogrammet når Norge skal lede Nordisk råd i 2023.

− Funn i den siste nordiske befolkningsundersøkelsen viser at nordiske borgere ønsker et sterkt nordisk samarbeid om sikkerhet og trygge samfunn, sier Asphjell.

Forsvarsministeren og forsvarssjefen deltar

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen, leder av Forsvarskommisjonen Knut Storberget og forsvarsminister Bjørn Arild Gram deltar på møtet. Andre bidragsytere er Håkon Lunde Saxi fra Forsvarets høgskole, Kristin Haugevik fra Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Richard Wood, Storbritannias ambassadør til Norge og stabssjef for NATOs generalsekretær, Stian Jenssen.

Om NORDEFCO

Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO-samarbeidet) ble grunnlagt i 2009. Norge leder samarbeidet i 2022. Formålet til NORDEFCO er å styrke deltakerlandenes nasjonale forsvar, utforske synergier og legge til rette for effektive, felles løsninger. Det er praksis for et årlig møte mellom den forsvarsministeren som leder NORDEFCO-samarbeidet og parlamentarikere i Nordisk råd.

Se også

Sist oppdatert: 11.11.2022 15:39
: