Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedtak uke 12

I uke 12 vedtok Stortinget blant annet å gi PST fullmakter til å lagre, systematisere og analysere store mengder åpent tilgjengelig informasjon samt å gi samtykke til å innlemme en EU-forordning i EØS-avtalen.

En klubbe.

Klubbe. Foto: Stortinget.

PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon

Stortinget har vedtatt endringer i politiloven og politiregisterloven.

Det ble vedtatt endringer i politiloven som lovfester Politiets sikkerhetstjenestes (PSTs) oppgave som innenlands etterretningstjeneste, og som tydeliggjør hva denne oppgaven innebærer.

Videre ble det vedtatt endringer som åpner for at PST kan lagre, systematisere og analysere store mengder åpent tilgjengelig informasjon til etterretningsformål, selv om den enkelte opplysning isolert sett ikke er nødvendig for dette formålet. Det er et vilkår at behandlingen antas å være nødvendig for utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken. 

Endringer i vergemålsloven mv. (vergemål som frivillig støttetiltak mv.)

Stortinget har vedtatt endringer i vergemålsloven. Endringene er ment å tydeliggjøre reglene om selvbestemmelse.

Et alminnelig vergemål skal følge av den enkeltes ønske om, og i utgangspunktet uttrykte samtykke til bistand.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Samtykke til innlemmelse av EU-forordning i EØS-avtalen

Stortinget har samtykket i godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 215/2021 om innlemmelse av forordning (EU) 2019/2115 i EØS-avtalen.

Forordningen skal bidra til at små og mellomstore bedrifter lettere får tilgang til finansering på kapitalmarkedet. Den innebærer en lemping av visse forpliktelser for foretak som er notert på et vekstmarked for små og mellomstore bedrifter.

Representantforslag om styrking av rikets sikkerhet og kontraetterretning

Stortinget har drøftet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Høyre om styrking av rikets sikkerhet og kontraetterretning.

Det ble vedtatt å be regjeringen snarest gjennomføre nødvendige endringer i eksportkontrollforskriften, slik at man får mer målrettet kontroll av kunnskap med militære anvendelser som overføres til utenlandske borgere og virksomheter.

Andre saker

Stortinget har denne uken også behandlet en rekke andre saker, blant annet årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2022. Et forslag om endringer i vassdragsreguleringsloven, energiloven og vannressursloven og et samleforslag om endringer i verdipapirhandelloven ble vedtatt. Det ble også vedtatt å be regjeringen avklare om donasjon av overskuddsmat til veldedige formål begrenses av EU/EØS-regler.

Videre ble en lang rekke representantforslag behandlet, blant annet om lommeaskebeger,  seksualitetsundervisning i skolen, verneplanene for vernede vassdrag, å sikre at ingen settes i økonomiske vansker på grunn av gebyrer og inkassokrav fra helseforetakene, økt satsing på kvinnehelse og salg av sterkøl fra bryggeri. Ingen av disse ble vedtatt.

Sist oppdatert: 24.03.2023 10:43
: