Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedtak uke 19

Denne uken har Stortinget blant annet vedtatt at fiskeeksportloven også omfatter makroalger, videreføring av eksternt tilsyn med kriminalomsorgen samt gitt samtykke til at Norge knytter seg til InvestEU.

Sukkertare på stranden, illustrasjonsfoto

Sukkertare. Foto: iStock.

Makroalger omfattes av fiskerieksportloven

Stortinget har behandlet forslag til endringer i lov om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer.

Stortinget vedtok å utvide virkeområdet i loven til å omfatte også makroalger (tang og tare).

Det ble også vedtatt å gjøre fiskeeksportloven til offisiell korttittel.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.   

Tilsynsråd for kriminalomsorgen

Stortinget har vedtatt nye regler om tilsynsråd for kriminalomsorgen.

Det er vedtatt å videreføre eksternt tilsyn med kriminalomsorgen og nye regler for uavhengighet, oppnevning, myndighet og organisering av tilsynsrådet sammen med prosessuelle regler og enkelte materielle retter og plikter knyttet til gjennomføring av tilsyn.

Det blir et landsomfattende tilsyn med en blanding av lokalt oppnevnte medlemmer og en ledelse.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.  

Norsk tilknytning til InvestEU

Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om samtykke til inngåelse av bidragsavtale og garantiavtale med Den europeiske union (EU) om norsk tilknytning til InvestEU.

Stortinget ga samtykke.

Andre saker

Stortinget har behandlet en rekke andre saker denne uken også, blant annet Noregs fiskeriavtalar for 2023 og fisket etter avtalane i 2021 og 2022 og lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat/YS og NHO Luftfart/NHO i forbindelse med tariffrevisjonen 2022.

Det ble også vedtatt å be regjeringen om å:

Blant representantforslagene som ikke nådde opp finner vi forslag om:

Disse ble altså ikke vedtatt.

Sist oppdatert: 12.05.2023 13:59
: