Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedtak uke 3

I uke 3 vedtok Stortinget å be regjeringen å sørge for kontaktløs kortbetaling for lading av el-bil innen 2025 og å ta en ledende rolle i arbeidet med å straffeforfølge krigsforbrytelser i Ukraina.

Et kredittkort holdes mot en kortleser for å betale for lading av el-bil kontaktløst.

Illustrasjonsfoto: iStock.

Representantforslag om lading av el-bil via kontaktløs kortbetaling

Stortinget har behandlet et forslag fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre forbrukervennlig lading via kontaktløs kortbetaling direkte på alle offentlig tilgjengelige hurtig- og lynladere.

Stortinget vedtok å be regjeringen stille krav om ettermontering av kontaktløs kortbetaling på eksisterende ladeinfrastruktur innen utgangen av 2025.

Representantforslag om en langsiktig og forpliktende plan for støtte til Ukraina

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om en langsiktig og forpliktende plan for støtte til Ukraina. I dokumentet fremmet Venstre ni ulike forslag, ett av dem ble vedtatt.

Stortinget vedtok å be regjeringen ta en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å identifisere, etterforske og straffeforfølge krigsforbrytelser i Ukraina, for eksempel gjennom økte bevilgninger til Den internasjonale straffedomstolen, Den internasjonale domstolen og Den internasjonale kommisjonen for savnede personer samt til frivillige organisasjoner som bidrar til dokumentasjon av krigsforbrytelser.

Andre saker

Det ble også behandlet flere andre representantforslag denne uken. Forslagene om å fjerne piggdekkgebyr, å oppheve miljøfartsgrenser, frys av all bistand til stater som direkte eller indirekte støtter opp om Russlands krig i Ukraina, skjerpa klimakrav til bygg og skredsikringstiltak på E6 langs Langnesberga ble ikke vedtatt.

I tillegg holdt utenriksministeren en redegjørelse om Norges medlemskap i FNs Sikkerhetsråd 2022. Under debatten etter redegjørelsen fremmet Fremskrittspartiet følgende forslag:

  • Stortinget ber regjeringen om at en eventuell ny prosess med mål om å søke medlemskap i FNs sikkerhetsråd forankres i Stortinget.

 Forslaget ble ikke vedtatt.

Sist oppdatert: 20.01.2023 10:21
: