Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedtak uke 47

I uke 47 vedtok Stortinget blant annet å gi sin tilslutning til at staten kjøper Meraker Brug, å styrke retten til heltidsarbeid samt å be regjeringen øke gebyrgrensen ved arbeidslivskriminalitet.

Klubbe. Foto: Stortinget.

Klubbe. Foto: Stortinget.

Tilslutning til at Statskog kjøper Meraker Brug

Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet om kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF.

Stortinget ga sin tilslutning til at Statskog SF kjøper 100 prosent av aksjene i AS Meraker Brug, til en pris av 2,65 milliarder kroner, og samtykker i kapitalforhøyelse og låneopptak for dette formålet. Kjøpet foreslås finansiert gjennom en egenkapitalforhøyelse på 2,35 milliarder kroner. Resterende del av kjøpesummen, 300 millioner kroner, finansieres ved et lån fra staten. 

Styrking av retten til heltid

Stortinget har behandlet forslag til endringer i arbeidsmiljøloven (styrking av retten til heltid).

Det er vedtatt at det i arbeidsmiljøloven fastsettes en normgivende bestemmelse om at hovedregelen i arbeidslivet skal være ansettelse på heltid, og at behov for deltidsansettelse skal dokumenteres av arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal drøfte spørsmålet om deltidsansettelse med tillitsvalgte, og Arbeidstilsynet skal ha myndighet til å håndheve at dokumentasjons- og drøftingsplikten etterleves.

Videre er det vedtatt to lovendringer som skal styrke deltidsansattes fortrinnsrett. Det lovfestes at deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling etter arbeidsmiljøloven også skal gjelde fremfor ny innleie i virksomheten, samt at deltidsansatte skal ha fortrinnsrett til «ekstravakter og lignende».

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Representantforslag om å oppheve Arbeidstilsynets øvre gebyrgrense

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Rødt om å oppheve Arbeidstilsynets øvre gebyrgrense og gjorde følgende vedtak:

  • Stortinget ber regjeringen betydelig heve den øvre grensen for ileggelse av overtredelsesgebyr samt sørge for at arbeidslivskriminalitet av grov karakter skal rutinemessig politianmeldes. 

Andre saker

Stortinget har også behandlet en rekke andre forslag. Det ble blant annet vedtatt å be regjeringen opprettholde Norges innbetalinger til Den europeiske romorganisasjonens (ESA) frivillige programmer på dagens nivå,  å styrke ME-pasienters trygderettigheter og å utarbeide og fremme forslag om en strategi for vekst innenfor kreativ industri. Et forslag om bedre utnyttelse av snøkrabberessursene oppnådde ikke flertall.

Sist oppdatert: 25.11.2022 12:52
: