Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

OSSE PA krever at Russland stopper krigen mot Ukraina

Russlands angrepskrig mot Ukraina var toppsak under OSSE PAs 31. hovedsesjon som ble avsluttet onsdag 3. juli.

Delegasjonsleder Siv Mossleth holdt det norske hovedinnlegget. I sitt innlegg tok hun blant annet opp situasjonen for politiske fanger og deporterte ukrainske barn og sivile som fremdeles er i russisk fangenskap. En nylig kartlegging gjort av uavhengige rapportører under OSSEs Moskva-mekanismen, viser svært alvorlige funn.

«Russland må stilles til ansvar for bortføringene. Vi må fortsette vår innsats og kreve løslatelse av alle sivile fanger slik at familiene kan gjenforenes», sa Mossleth.

Cecilie Hellestveit er en av rapportørene som har bidratt i arbeidet under Moskva-mekanismen.  

Sidearrangement «Enforcing the support for displaced people of Ukraine»

Den norske delegasjonen var medarrangør i et sidearrangement initiert av Ukraina om situasjonen for flykninger og internt fordrevne i Ukraina.

Delegasjonsleder Siv Mossleth holdt et av åpningsinnleggene. Der viste hun til norsk støtte til Ukraina og Nansen-programmet, hvor en del av programmet går til frivillige organisasjoner i Ukraina. 

«Jeg har med egne øyne sett hvilke grusomme ødeleggelser krigen har påført landet og folket i Ukraina. Norge vil støtte det ukrainske folket så lenge som det er nødvendig. Alle partier i vårt parlament støtter Nansen-programmet for Ukraina. Programmet har både en militær og sivil side,» sa Mossleth.

Flyktninghjelpen, som har kontorer i Ukraina, var også representert på sidearrangementet.

Norsk spesialrepresentant for Sør-Kaukasus takket av

Mangeårig medlem av OSSE PA s delegasjon, Kari Henriksen ble offisielt takket av på sesjonens siste dag av OSSE PAs president Pia Kauma. Henriksen har vært OSSE PAs spesialrapportør for Sør-Kaukasus i to omganger. Hun leverte sin andre rapport om situasjonen i regionen under hovedsesjonen.

Norsk nestleder i OSSE PAs nettverk for unge parlamentarikere

Med innspill fra frivillige ungdomsorganisasjoner i hele OSSE regionen fremmet OSSE PAs ungdomsnettverk en tilleggsresolusjon som adresserte utfordringer knyttet til klima, konfliktløsning og ulikhet. Aleksander Stokkebø ble i Bucuresti gjeninnvalgt som nestleder i nettverket. I sitt innlegg understreket han viktigheten av å sikre ungdomsmedvirkning i beslutningsprosesser, både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Midtøsten og klima høyt på dagsorden

Under sesjonen var det også en egen sterk debatt om situasjonen i Midtøsten, og om hvilke følger denne konflikten har for hele OSSE regionen, også sett i lys av økningen av hatefulle ytringer. Andre viktige saker som ble debattert under sesjonen, var sikkerhetsutfordringer knyttet til AI, desinformasjon og propaganda. I tillegg ble klimaendringer og vannmangel i de sentralasiatiske landene diskutert. Kampen mot spredning av fentanyl og andre syntetiske opioider, antisemittisme i OSSE-området, korrupsjon, migrasjon og menneskehandel, situasjonen for sivilsamfunnet, ytringsfrihet og tiltak for å styrke journalisters sikkerhet var ytterligere temaer som ble tatt opp.

Bucuresti-erklæringen

På sesjonens siste dag vedtok OSSE PA forsamlingen Bucuresti-erklæringen, som gir anbefalinger til regjeringene og parlamentene i medlemslandene.

Les mer om Bucuresti-erklæringen

Den norske delegasjonen

Stortingets OSSE PA-delegasjon til hovedsesjonen i Bucuresti bestod av delegasjonsleder Siv Mossleth (SP), Jan Tore Sanner (H), Kari Henriksen (A), Sverre Myrli (A), Aleksander Stokkebø (H), og Abid Raja (V).

Om lag 225 parlamentarikere fra 55 land deltok på OSSE PAs 31 hovedsesjon i Bucuresti 29. juni til 3. juli.

Du kan lese mer om møtene på hjemmesiden til OSSE PA

Sist oppdatert: 15.07.2024 14:23
: