Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedtak uke 18

I uke 18 vedtok Stortinget blant annet å be regjeringen følge opp kvotemeldingen for fiskeriene samt å vurdere tiltak som kan gjøre oppdrettsnæringen bedre på dyrevelferd og miljø.

Klubbe. Foto: Stortinget.

Kvotemelding for fiskeriene

Stortinget har behandlet meldingen fra regjeringen, Folk, fisk og fellesskap - en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling.

Stortinget vedtok å be regjeringen følge opp 18 ulike anmodningsvedtak, blant annet:

  • å innføre eierskapsbegrensninger på maksimalt 1,5 pst. av gruppekvoten i kystfisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.
  • å gjennomføre ny vurdering av leiefartøyordningen.
  • å gjeninnføre hjemmelslengde som gruppeinndeling av kvotegrunnlaget for kystfiskeflåten.
  • å vurdere om innretningen av dagens strukturkvoterodning bør endres.
  • å fordele strukturgevinsten etter den såkalte modell X etter opprinnelig hjemmelslengde.
  • å etablere en sammenslåingsordning for fartøy under 11 m hjemmelslengde.
  • å gjeninnføre den dynamiske trålstigen og sildestigen.
  • å prioritere berørte flåtegrupper i år der det er ubrukt tredjelandskvote som tilbakføres nasjonal kvote.
  • at åpen gruppes andel av torsk fastsettes til 6,62 prosent og tas fra toppen av norsk totalkvote.

Forslag om oppdrettsnæringen

Stortinget har behandlet et representantforslag fra Miljøpartiet De Grønne om en rask omstilling av en oppdrettsnæring i krise.

Stortinget vedtok å be regjeringen i løpet av 2024, i forbindelse med den varslede Dyrevelferdsmeldingen, vurdere om det er hensiktsmessig å sette en faglig basert grense for dødelighet i sjøfasen.

Stortinget vedtok også å be regjeringen i løpet av 2024 fremme forslag om en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning som ivaretar anbefalingene fra Havbruksutvalget (NOU 2023:23).

Stortinget vedtok videre å be regjeringen legge en rekke prinsipper til grunn for arbeidet med en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning for havbruk, blant annet at ordningen må være teknologinøytral, den må bidra til å redusere næringens miljøavtrykk, redusere lusepresset på både oppdretts- og villfisk, sikre at det tas i bruk lav- og nullutslippsteknologi i områder hvor det er nødvendig å redusere utslippene.

Andre forslag

Stortinget har denne uken vedtatt noen endringer i trygderettsloven, om rettens sammensetning, aktiv saksstyring og krav til kjennelser.

Representantforslagene om endringer i markedsregulatorordningene i landbruket, tilbakekall av oppholdstillatelse og statsborgerskap og fullfinansiering av statlig påførte utgifter til kommunene ble alle behandlet uten å oppnå flertall.

Sist oppdatert: 03.05.2024 10:14
: