Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedtak uke 25

Denne uken har Stortinget behandlet mange saker, og blant annet vedtatt revidert nasjonalbudsjett og regulert grunnbeløpet for pensjon og godtgjørelsen til stortingsrepresentanter. Det ble også gjort flere vedtak i forbindelse med Nasjonal transportplan 2025–2036.

Klubbe. Foto: Stortinget.

Revidert nasjonalbudsjett 2024

Stortinget har behandlet og med noen endringer vedtatt regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

Stortinget har i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2024 også vedtatt skatte- og avgiftslovendringer i tråd med regjeringens forslag.

Nasjonal transportplan 2025–2036

Stortinget har behandlet meldingen fra regjeringen om Nasjonal transportplan 2025-2036.

Det ble fremmet nesten 200 forslag i forbindelse med behandlingen av denne meldingen. Stortinget vedtok flere av disse, blant annet ble det vedtatt å be regjeringen:

  • framskynde rv. 15 Strynefjellet, inkludert arm til Geiranger
  • videreføre Ringeriksbanen og ny E16 Skaret–Hønefoss som et fellesprosjekt 
  • ta rv. 19 Moss ut av utviklingsporteføljen og sikre oppstart på prosjektet
  • legge inn det statlige bidraget på 500 mill. kroner til Majorstuen stasjon 
  • utrede hvordan ny teknologi kan tas i bruk for å oppdage om et skred når veien, hindre at biler kjører inn i skredområdet og å detektere om det er biler eller mennesker inne i området

Se også voteringsresultatene for fullstendig oversikt over forslagene som fikk flertall.

Regulering av pensjoner i 2024

Alderspensjon under utbetaling skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Grunnbeløpet (G) reguleres i samsvar med lønnsveksten, som i 2024 ble anslått til 5,2 pst.

Gjennomsnittlig G blir økt fra 116 239 kr i 2023 til 122 225 kr i 2024.

Grunnbeløpet fra 1. mai 2024 er 124 028 kr. 

Godtgjørelse for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Stortinget har fastsatt godtgjørelser for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer med virkning fra 1. mai 2024:

  • Stortingsrepresentanter 1 171 000 kroner per år
  • Statsminister 2 057 000 kroner per år
  • Regjeringsmedlemmer 1 671 000 kroner per år.

Kommuneproposisjonen 2025

Stortinget har behandlet Kommuneproposisjonen 2025, i denne presenterer regjeringen sin politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året.

I år ble nytt inntektssystem for kommunene presentert. Stortinget gir Kommunal- og distriktsdepartementet fullmakt til å fordele etter skjønn 1 000 mill. kroner for 2025.

I tillegg vedtok Stortinget flere anmodninger til regjeringen, om skattesatser for boliger, om evaluering av det nye inntektssystemet, om navn på PU-kriteriet i utgiftsutjevningen, om evaluering av omleggingen av toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester og vurdering av innslagspunktet for ressurskrevende tjenester, og om vurdering av en kompensasjon for kommuner som utmerker seg med størst negativ førsteårsvirkning per innbygger som følge av endringene i inntektssystemet for kommunene.

Andre saker

Denne uken har Stortinget behandlet flere andre saker, blant annet Riksrevisjonens årsrapport 2023, (Reindriftsavtalen 2024/2025) og lov om lønnsnemndbehandling etter vårens arbeidstvister.

Denne uken ble det også behandlet er rekke representantforslag, blant annet om å forhindre et folkemord på Gazastripen, trekke Statens pensjonsfond utland ut av selskaper som bidrar til å opprettholde ulovlige israelske bosettinger, fjerne subsidiene over statsbudsjettet til selfangst og legge ned veto mot EUs fjerde energimarkedspakke. Disse fikk ikke flertall.

Under behandlingen av et representantforslag om Fosen-saken vedtok Stortinget å be regjeringen ta lærdom av Fosen-saken.

I forbindelse med behandlingen av et annet representantforslag, fra Høyre og Venstre, vedtok Stortinget å be regjeringen vurdere et avgrenset unntak fra arbeidsmiljøloven slik at selvstendige IT-rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse fortsatt skal kunne levere arbeid og oppdrag.

Sist oppdatert: 21.06.2024 15:11
: