Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedtak uke 47

I uke 47 vedtok Stortinget blant annet å skjerpe klimamålet for 2030, å regulere e-sigaretter strengere samt å gjøre endringer i representantenes ordninger.

Klubbe. Foto: Stortinget.

Klimamålet for 2030

Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endringer i klimaloven, der det blant annet ble forslått å skjerpe klimamålet for 2030. Følgende ble vedtatt:

  • Målet skal være at klimagassutslippene i 2030 reduseres med minst 55 prosent fra utslippsnivået i referanseåret 1990.
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i løpet av våren 2024 med en stortingsmelding som viser hvordan Norge skal kutte utslippene i perioden frem mot 2030 i tråd med Norges klimamål.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Strengere regulering av e-sigaretter

Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endring i tobakkskadeloven.

Det ble foreslått en strengere regulering av e-sigaretter, blant annet ved at det skal bli forbudt med karakteristisk aroma og at det stilles krav til standardisert innpakning.

Lovforslaget ble vedtatt.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken.

Endringer i stortingsgodtgjørelsesloven 

Stortinget har behandlet en innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven.

Stortinget vedtok å avvikle ordningen med pendlerdiett for stortingsrepresentantene.

Stortinget vedtok også å oppheve lovparagrafen som gir rett til feriepenger for faste stortingsrepresentanter som trer ut av Stortinget etter valg og fast møtende vararepresentanter som trer ut mellom 1. juli og 31. desember.

Det ble videre vedtatt at endringen i denne paragrafen ikke skal gjelde for fast møtende vararepresentanter som fratrer i perioden 1. juli 2024 til 31. desember 2024.

Loven trer i kraft 1. januar 2024.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken

Andre saker

Stortinget har denne uken også behandlet en rekke andre saker, blant annet ble det vedtatt å be regjeringen legge frem en handlingsplan for omstilling fra bruk av gummigranulat i Norge, fremme forslag om å gi Norske tog handlingsrom til å kunne bestille nye fjerntog til Rørosbanen samt å vurdere utvidet bruk av maritim ladeinfrastruktur.

Representantforslagene om kjernekraftforskningssenter for miljøvennlig energi, stans av forurensning fra spyling av fritidsbåter og å bidra til gjenåpning av sivil flytrafikk fra Moss lufthavn, Rygge ble ikke vedtatt.

Det ble også gjennomført en initiativdebatt om kunstig intelligens (KI). Se video fra debatten her (start ved 05:40:44).

Sist oppdatert: 24.11.2023 11:09
: