Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedtak uke 48

I uke 48 vedtok Stortinget blant annet fullelektronisk registrering i skipsregister samt å be regjeringen lage plan for økt gjenvinning av kritiske mineraler og tryggere rammer for gründere.

Klubbe. Foto: Stortinget.

Elektronisk tinglysing av skip og rettigheter i skip

Stortinget har enstemmig vedtatt endringer sjøloven og skipssikkerhetsloven. Endringene vil åpne for fullelektronisk registrering i norsk ordinært skipsregister (NOR), skipsbyggingsregisteret (BYGG) og Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Hensikten er å gi effektive og tilgjengelige tjenester som korter ned saksbehandlingstiden for både skipsfartsnæringen og Sjøfartsdirektoratet.

Det tas forbehold om endringer ved andre gangs behandling av lovsaken. 

Fensfeltet og naturvennlig, sirkulær gruvedrift

Stortinget har behandlet to representantforslag knyttet til Fensfeltet og naturvennlig, sirkulær gruvedrift, fra Rødt og Miljøpartiet de Grønne.

Stortinget vedtok å be regjeringen legge fram en plan for økt gjenbruk og gjenvinning av kritiske mineraler, herunder sjeldne jordartsmetaller, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

Ny næringspolitikk for å styrke Norges konkurransekraft

Stortinget har behandlet representantforslag fra Fremskrittspartiet og Venstre om en ny næringspolitikk for å styrke Norges konkurransekraft.

Stortinget vedtok å be regjeringen foreslå bedre ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende ved svangerskap og sykdom for å gi tryggere rammer og større mulighet til å satse. 

Andre saker

Stortinget har denne uken også behandlet en rekke andre saker, blant annet Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen og synliggjøring av forpliktelser til trygdekoordinering for stønad til enslig mor eller far mv. Stortinget har også gjort endringer i lovverket for tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår og gitt Kommunal- og distriktsdepartementet hjemmel til å gjennomføre innbyggerhøring

Blant representantforslagene ble det gjort vedtak i forslagene om etablering av et sosialt investeringsfond og å tette smutthull i innleieregelverket ved å presisere begrepet tillitsvalgt i arbeidsmiljøloven.

Representantforslagene om en strandsone for alle og styrking av allemannsretten, å sikre anstendig sosialhjelp til alle som trenger det, innføring av en garantert minsteinntekt for å bekjempe fattigdom og gi økt verdighet og eierskapsbegrensninger i dagligvarebransjen fikk ikke flertall.

Sist oppdatert: 01.12.2023 14:07
: