Stortingets jubileumsmøte 15. mai

Pressemelding

Se bilder fra jubileumsmøtet på Flickr. Bildene kan benyttes fritt mot kreditering.

– I dag begynner de neste 200 årene i det norske demokratiet sa stortingspresident Olemic Thommessen under jubileumsmøtet i Stortinget 15. mai.

Foran en fullsatt stortingssal, der blant annet kongehuset, de tre statsmaktene – Stortinget, regjeringen og Høyesterett – de nordiske parlamentspresidentene og tidligere stortingspresidenter var til stede, benyttet stortingspresident Olemic Thommessen anledningen til å se både bakover og fremover.

I sin tale la stortingspresidenten vekt på at vi har hatt 200 med eget folkestyre, og også 200 år med fredelig sameksistens med våre nordiske naboer. Samtidig pekte Thommessen på jødeparagrafen, og at ikke alle norske borgere hadde stemmerett før i 1919.

Stortingets rolle

Han snakket også om Stortingets rolle.

– Vår ambisjon må selvsagt være at Stortinget alltid skal være den viktigste samfunnspolitiske arena i vårt land. Det er herfra landet styres, det er her demokratiet skal finne sin form, sa stortingspresidenten.

– I 200 år har vi forvaltet den friheten vi fikk med Grunnloven av fedrene på Eidsvoll. Slik som Eidsvollsmennene ønsket det beste for oss, gir vi friheten og demokratiet videre til fremtidens generasjoner. For i dag er fremtiden like viktig som historien vi legger bak oss. I dag begynner de neste 200 årene i det norske demokratiet, avsluttet han.

Les stortingspresident Olemic Thommessens tale.

Ingrid Alexandras første offisielle besøk

Jubileumsmøtet var H.K.H. Prinsesse Ingrid Alexandras første offisielle besøk på Stortinget.

– For Stortinget er det gledelig at Prinsesse Ingrid Alexandra, som representerer fremtiden, deltok sammen med resten av kongehuset på møtet i dag, hvor vi alle feiret Grunnloven – ikke minst fordi barn og unge er hovedmålgruppe for jubileet, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

Hilsener fra Danmark og Sverige

Jubileumsmøtet hadde flere kulturelle innslag, og Folketingets formann Mogens Lykketoft og Riksdagens talman Per Westerberg holdt taler.

Se programmet for jubileumsmøtet.

Folkefest på Eidsvolls plass

Jubileumsmøtet ble etterfulgt av en folkefest på Eidsvolls plass.

Les mer om folkefesten.

Tidligere grunnlovsmarkeringer i stortingssalen

I 1989 ble Grunnlovens 175-årsjubileum markert ved et eget minnemøte i stortingssalen. Møtet ble holdt 16. mai. H. M. Kong Olav V, medlemmer av kongefamilien, parlamentspresidentene fra de øvrige nordiske landene og «andre innbudte gjester» var til stede.

I stortingsforhandlingene blir møtet beskrevet slik: «Til toner av Christian Teilmans «Festmarsch» spilt av musikere fra Oslo Filharmoniske Orkester, innfant Hans Majestet Kongen og de kongelige Høyheter i seg i stortingssalen, ledsaget av Stortingets presidentskap. Etter at de Kongelige hadde inntatt sine plasser, istemte forsamlingen stående Kongesangen til musikkledsagelse av musikere fra Oslo Filharmoniske Orkester.» Møtet ble avsluttet ved at «[f]orsamlingen istemte Nasjonalsangen til musikkledsagelse av musikere fra Oslo Filharmoniske Orkester.»

Det ser ikke ut til at det ble holdt minnemøte i stortingssalen verken i 1914 eller i 1964. I 1964 ble stortingssalen imidlertid brukt til en «sammenkomst» i anledning av 150-årsjubileet.

Til stede på Eidsvoll

Stortinget var på Eidsvoll 17. mai i 1864, 1914 og i 1964. I 1989 deltok stortingspresident Jo Benkow og Stortingets nordiske gjester i feiringen på Eidsvoll.

Pressekontakter

Kommunikasjonsrådgiver, Stortinget: Jorunn Nilsen, tlf. 938 98 200
Kommunikasjonsansvarlig grunnlovssekretariatet, Hanne Hjelbak, tlf. 924 25 665
Presidentens rådgiver, Silje Bergum Kinsten, tlf. 930 01 854


Sist oppdatert: 15.05.2014 14:39