Liss-Ellen Ramstad skal lede sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Foto: Sametinget

Liss-Ellen Ramstad skal lede sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Foto: Sametinget

Skal lede sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen

Liss-Ellen Ramstad (38) blir leder for sekretariatet for Sannhets- og forsoningskommisjonen. Sekretariatet på tre medarbeidere er klart og i gang tidlig i februar. Arbeidssted blir ved Handelshøgskolen i Tromsø (UiT).

Ramstad har master i rettssosiologi og har siden 2007 vært seniorrådgiver i Sametinget i avdelingen for rettigheter og internasjonale saker. I 2015-2016 var hun ansatt i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som utvalgssekretær for «Samisk språkutvalg» som avga NOU 2016:18 Hjertespråket.

Utreder Cathrine Baglo (48) kommer fra Verdal, har hovedfag i arkeologi og disputerte i 2011 på en doktoravhandling om såkalte levende etnografiske utstillinger av samer i Europa og Amerika. Fra 2001-2002 var hun prosjektleder for forvaltningsplan for Skoltebyen i Neiden på oppdrag fra Sametinget. Hun har siden dette vært tilknyttet Universitetsmuseet i Tromsø (UiT) i ulike stillinger, og har hatt flere forskningsprosjekter om samisk identitet og kultur. 

Inger Elin Utsi (43) er ansatt som rådgiver i sekretariatet. Utsi er utdannet journalist og er også høyskolekandidat i offentlig forvaltning og økonomi med videreutdanning i prosjektledelse. Hun har tidligere vært journalist i Altaposten, NRK og TV Nord. Utsi har vært seniorrådgiver ved UiT, Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt siden 2011, hovedsakelig med kommunikasjonsarbeid, prosjektering, forskningskommunikative arrangement, budsjett og utviklingsoppgaver. 

De tre tiltrer i begynnelsen av februar. 

 

Kontakt

Bjørn Arne Steine, seniorrådgiver
Telefon: 99 04 01 45
E-post: bjorn.steine@stortinget.no

Sist oppdatert: 15.01.2019 12:54