Stortinget ble konstituert i dag. Presidentskap ble valgt. F.v. Abid Q Raja, 5. visepresident, Morten Wold 2. visepresident, Tone Trøen, stortingspresident, Magne Rommetveit, 3. visepresident, Eva Kristin Hansen, 1. visepresident og Nils T. Bjørke, 4. visepresident. Foto: Stortinget

Stortinget ble konstituert i dag. Presidentskap ble valgt. F.v. Abid Q Raja, 5. visepresident, Morten Wold 2. visepresident, Tone Trøen, stortingspresident, Magne Rommetveit, 3. visepresident, Eva Kristin Hansen, 1. visepresident og Nils T. Bjørke, 4. visepresident. Foto: Stortinget

Stortinget er konstituert

Det 164. storting ble konstituert tirsdag 1. oktober da stortingspresident, visepresidenter, sekretær og visesekretær ble valgt. Tone Wilhelmsen Trøen (H) fra Akershus ble enstemmig valgt til president.

Også de fem visepresidentene ble gjenvalgt. Eva Kristin Hansen (A) fra Sør-Trøndelag,  Morten Wold (FrP) fra Buskerud, Magne Rommetveit (A) Hordaland og Nils T. Bjørke (Sp) fra Hordaland ble valgt enstemmig som henholdsvis 1., 2., 3. og 4. visepresident. Abid Q. Raja (V) fra Akershus fikk 31 blanke stemmer som 5. visepresident.

Også Runar Sjåstad (A) fra Finnmark ble gjenvalgt som sekretær. Det samme gjelder for Ingjerd Schou (H) fra Østfold som fortsetter som visesekretær.

Klar for offisiell åpning

Med disse valgene er Stortinget konstituert. Det er da klart til seremonien med høytidelig åpning onsdag 2. oktober. Der vil Hans Majestet Kong Harald lese regjeringens trontale som er en oversikt over hva regjeringen har planer om å gjennomføre og hvilke saker den vil be Stortinget om å behandle i løpet av sesjonen.

En av regjeringens medlemmer skal lese beretning en om rikets tilstand, som er en resultatrapport for regjeringens arbeid i foregående sesjon.


Sist oppdatert: 01.10.2019 14:54