Astri Aas-Hansen. Foto: EOS-utvalget

Astri Aas-Hansen. Foto: EOS-utvalget

Ny leder i EOS-utvalget

Stortingets presidentskap har innstilt Astri Aas-Hansen som ny leder i EOS-utvalget. Kristin Krohn Devold er foreslått som ny nestleder.

Astri Aas-Hansen er i dag nestleder for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). Svein Grønnern leder utvalget. Vervene har de hatt siden juli 2019.

I dag ble det klart at Stortingets presidentskap foreslår Aas-Hansen som ny leder. Hun er dommer i Oslo tingrett og har blant annet bakgrunn som statssekretær i Justisdepartementet.

− Utvalget gjør en svært viktig jobb

Kristin Krohn Devold, som er innstilt som ny nestleder i utvalget, er administrerende direktør i NHO Reiseliv. Hun har tidligere vært forsvarsminister. Også Jan Arild Ellingsen og Olav Lysne er foreslått som nye utvalgsmedlemmer.

− Vi har sikret kandidater med solid og bred erfaring til disse viktige vervene, sier stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen.

− Utvalget gjør en betydningsfull jobb for demokratiet vårt ved å sikre at enkeltpersoners rettssikkerhet og personvern blir ivaretatt. De hemmelige tjenestene må av natur være underlagt strengt hemmelighold. Derfor er jobben utvalget gjør svært viktig, sier Trøen.

I tillegg til Grønnern går Øyvind Vaksdal og Eldfrid Øfsti Øvstedal ut av utvalget.

Innstillingen skal behandles i Stortinget 17. juni.

Dette er EOS-utvalget

EOS-utvalgets rolle er å kontrollere de hemmelige tjenestene på vegne av Stortinget. Utvalget skal føre løpende kontroll med at tjenestene holder seg innenfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.

De hemmelige tjenestene er Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten, Forsvarets sikkerhetsavdeling og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. EOS-utvalget oppnevnes av, men er uavhengig av Stortinget.

EOS-utvalget er et av Stortingets eksterne kontrollorganer. Les mer om EOS-utvalget.


Sist oppdatert: 14.06.2021 20:48