Stortingets behandling av journalisters personopplysninger

Ved mediehenvendelser behandler Stortinget personopplysninger om journalister som tar kontakt. Personopplysninger som lagres, er navn og kontaktinformasjon, tilknytning til redaksjon og innhold i spørsmål og svar som utveksles på e-post eller telefon. Personopplysningene lagres i tilknytning til den konkrete saken som den enkelte henvendelsen gjelder. Henvendelser i tilknytning til flere saker, innebærer flere loggføringer.

Personopplysningene er bare tilgjengelige for medarbeidere i Stortingets administrasjon som håndterer mediehenvendelser.

Du har rett til å be om at dine personopplysninger ikke skal behandles av Stortinget. Dette kan du presisere til en av pressekontaktene våre som treffes på 920 10 681 (tar ikke imot SMS) eller ved å sende en e-post til presse@stortinget.no.

Behandlingsgrunnlag for journalisters personopplysninger er berettiget interesse, jfr. personvernforordningen artikkel 6. Det er nødvendig for Stortinget å behandle journalisters personopplysninger for å utføre en oppgave i offentlig interesse.

Les også: Personvernerklæring for Stortinget


Sist oppdatert: 01.03.2022 12:24