Videoarkiv

Åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag 1. oktober 2012 kl. 08.30

Høring 1. oktober 2012, Program

Del