Partioversikt

Oversikten viser antall innvalgte representanter til Stortinget fordelt på partigruppene. Fordelingen gjelder ved starten av perioden. På grunn av en utmelding har Fremskrittspartiet nå 26 representanter.

Avgrens utvalget