Aas, Aage-Roar

Aas, Aage-Roar (1946-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter