Aasland, Aaslaug

Aasland, Aaslaug (1890-1962)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Aasland, Aaslaug har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.08.1890 i Sandnes, Rogaland
 • Død 30.08.1962
 • Datter av kjøpmann Hans Aasland (1855-1901) og Hanna Marie Nielsen (1857-1957)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Sosialdepartementet, 05.11.1945 - 20.12.1948
  Konstituert statsråd, Sosialdepartementet, 20.12.1948 - 19.11.1951
  Statsråd, Sosialdepartementet, 19.11.1951 - 02.11.1953

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kristiania Handelsgymnas 1911
 • Student 1916
 • Cand.jur. 1922

Yrke

 • Kontorpost i Husfliden (Oslo) og ved sakførerkontor
 • Sorenskriverfullmektig Alta 1922-1923
 • Leder av Norske Kvinners Nasjonalråds (NKN) sosialkurser, også sekretær i NKN 1924-1931
 • Inspektør ved fengslene og arbeidshuset for kvinner, Oslo 1931-1936
 • Kvinnelig arbeidsinspektør 1936-1945
 • Direktør for Bredtveit kvinnefengsel 1945
 • Konstituert byråsjef i Sosialdepartementet 1954-1955

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norges Røde Kors hederstegn

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1945-1947

Offentlige verv

 • Formann Hushjelplovkomiteen 1936-1939
 • Formann Utredningskomiteen for Statens kommunal- og sosialskole 1948-1951
 • Medlem Tilsynsrådet for Kvinnefengslet og Arbeidshuset for kvinner
 • Medlem Styret for Norsk Vernesamband
 • Medlem Statens ferieråd

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Norske kvinnelige akademikeres landsforbund fra 1916
 • Medlem International Federation of University Women fra 1916
 • Medlem Kameratklubben (Kvindelige arbeidere og studenter) fra 1916
 • Medlem Styret for Norsk Folkehjelp

Litteratur

 • Aasland, Aaslaug: Kvinners rettslige stilling, Oslo 1936
 • Aasland, Aaslaug: Den nye arbeidervernloven, Oslo 1937