Baar, Anton Andreas

Baar, Anton Andreas (1910-1975)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1958-1961

Gå til bildegalleri

Baar, Anton Andreas har avgått ved døden.

Finn informasjon etter