Bjerkholt, Aase

Bjerkholt, Aase (1915-2012)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 165 dager

Gå til bildegalleri

Bjerkholt, Aase har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.01.1915 i Kristiania, Oslo
 • Død 16.08.2012
 • Datter av montør Nils Ingvald Hankø (1890-1971) og syerske, senere hjemmearbeidende Inga Alvilde Thorvaldsen (1888-1973)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1958 - 1961, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1961 - 1965, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1965 - 1969, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1969 - 1973, A.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Familie- og forbrukersaker, 01.08.1955 - 21.12.1956
  Statsråd, Departementet for familie- og forbrukersaker, 21.12.1956 - 28.08.1963
  Konstituert statsråd, Sosialdepartementet, 04.01.1963 - 04.02.1963
  Statsråd, Departementet for familie- og forbrukersaker, 25.09.1963 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vaterland skole, Oslo 1921-1923
 • Vikane skole, Onsøy 1923-1928
 • Onsøy Framhaldsskole 1928-1929
 • Otto Treiders Handelsskole 1930
 • Delkurs, Fredrikstad Handelsskole 1936
 • Sosialistisk Aftenskole 1938-1939

Yrke

 • Kontor, butikk og husarbeid 1930-1935
 • Kontorfunksjonær i Fredrikstad 1935-1938
 • Ansatt ved Norges handels- og kontorfunksjonærers forbund 1938-1941
 • Sekretær i Bedriftslegerådet 1946-1948

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1945-1947
 • Varamedlem Oslo Formannskap 1951-1955

Offentlige verv

 • Medlem Barnehjemsutvalget, Oslo 1951-1953
 • Medlem Bransjerådet for tekstilindustrien 1954-1955
 • Medlem Den nordiske Ministerkomité for samordning av hjelpen til utviklingsland 1961-1965
 • Medlem Utvalg til utredning av den videre utbygging av Norges bistand til utviklingslandene 1966
 • Medlem Statens korn- og kraftforråd 1967-1986
 • Medlem Styret for Radiumhospitalet 1971-1982
 • Formann Oslofjordens Friluftsråd 1971-1978
 • Medlem Utvalg til å vurdere støtteordningene i landbruket 1972-1974
 • Medlem Styret for Den Norske Opera 1975-1983
 • Formann Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen 1975-1978
 • Formann Rådet for innvandringsspørsmål 1976-1981
 • Nestformann Oslofjordens Friluftsråd 1978-1984
 • Medlem Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning, 1980-1982
 • Medlem Rådet for Norsk fjernundervisning, 1980-1983
 • Varamedlem Bransjerådet for skogbruket, 1980-1983
 • Medlem Styret for Statens operahøgskole 1982-1983
 • Medlem Styret for Sebbelows stiftelse for enslige mødre

Tillitsverv i partier

 • Formann Oslo og Akershus distriktslag av Arbeidernes Ungdomsfylking 1945-1947
 • Sekretær og daglig leder Det norske Arbeiderpartis kvinnesekretariat 1953-1955
 • Vararepresentant Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1953-1963
 • Nestformann Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1953-1963
 • Formann Det norske Arbeiderpartis kvinnesekretariat 1963-1967
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1963-1975
 • Æresmedlem Oslo Arbeiderparti fra 1998

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Forretningsutvalget i Arbeidernes Opplysningsforbund 1966-1969
 • Sekretariatsleder Arbeidernes Opplysningsforbund 1969-1971
 • Æresmedlem Oslofjordens Friluftsråd fra 1984

Andre administrative verv

 • Formann Styret i Rachel Grepp-heimen 1967-1977