Guthormsen, Aagot Gjems

Guthormsen, Aagot Gjems (1890-1976)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Buskerud 1954-1957
Ansiennitet:
0 år, 4 dager

Gå til bildegalleri

Guthormsen, Aagot Gjems har avgått ved døden.

Finn informasjon etter