Henmo, Aashild

Henmo, Aashild (1901-1994)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1958-1961

Gå til bildegalleri

Henmo, Aashild har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 14.05.1901
  • Død 17.07.1994

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Sør-Trøndelag, 1958 - 1961, H.