Kulien, Aasmund

Kulien, Aasmund (1893-1988)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1950-1953
Ansiennitet:
17 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Kulien, Aasmund har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.05.1893 i Kristiansand, Vest-Agder
 • Død 18.10.1988
 • Sønn av tømmermann Gunvald Kulien (1853-1947) og Gunvor Skottedal (1863-1925)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vest-Agder, 1934 - 1936, A.
 • Representant nr 3 for Vest-Agder, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1945 - 1949, A.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 1950 - 1953, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Landbrukskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Landbrukskomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole 1910-1913

Yrke

 • Arbeid i forskjellige gartnerier 1908-1920
 • Gårdbruker på gården Nodeland i Greipstad fra 1922 (kjøpte gården i 1922)

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Arbeiderpartiets gullnål

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Greipstad Kommunestyre 1928-1931, 1931-1934, 1937-1942
 • Medlem Greipstad Formannskap 1934-1937

Offentlige verv

 • Brannsjef Greipstad kommune 1929-1931 (kommunevalgt)
 • Varamedlem Hovedstyret for statsbanene 1930
 • Utskiftningsmann 1932-1934
 • Medlem Styret for folkeboksamlingene 1935-1937
 • Varamedlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Kristiansand 1935-1938
 • Branntakstmann Greipstad kommune, Greipstad 1935-1937
 • Domsmann 1935-1937
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Kristiansand 1945-1968
 • Nestformann Kraftforkomiteen 1947-1968
 • Medlem Omsetningsrådet 1955-1965
 • Medlem Statens korn- og kraftforråd 1955-1965
 • Formann Vest-Agder landbruksselskap 1956-1965
 • Ordfører Representantskapet for A/S Vaksdal mølle 1959-1964

Tillitsverv i partier

 • Formann Vest-Agder Arbeiderparti 1921-1923
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1930-1939

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges vel 1946-1960
 • Medlem Styret for Det Norske hageselskap 1947-1954
 • Formann Styret for Det Norske hageselskap 1954-1961

Andre administrative verv

 • Medlem Hovedstyret i Gartnerhallen 1946-1949