Kulien, Aasmund

Kulien, Aasmund (1893-1988)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1950-1953
Ansiennitet:
17 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Kulien, Aasmund har avgått ved døden.

Finn informasjon etter