Haga, Åslaug

Haga, Åslaug (1959-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2005-2009
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 21.10.1959 i Nes, Akershus
 • Datter av bonde Hans Haga (1924-2008) og bonde Berthe Nilsen (1930-2022)

Stortingsperioder

 • Representant nr 14 for Akershus, 2001 - 2005, Sp.
 • Representant nr 16 for Akershus, 2005 - 2009, Sp.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.10.2005-20.06.2008, Dagfinn Sundsbø møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2001-2005

  Varasekretær, Lagtinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Andre nestleder, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Andre nestleder, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Utenrikskomiteen, 22.09.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Andre nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Europautvalget, 22.09.2008 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 14.10.2008 - 30.09.2009
  Første nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 14.10.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.2001 - 30.09.2002
  Første varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 25.03.2003 - 30.09.2005

Medlemskap i regjering

 • Politisk sekretær, , 1989 - 1990
  Statssekretær, Utenriksdepartementet, 17.10.1997 - 29.03.1999
  Statssekretær, Statsministerens kontor, 29.03.1999 - 08.10.1999
  Statsråd, Kulturdepartementet, 08.10.1999 - 17.03.2000
  Statsråd, Kommunal- og regionaldepartementet, 17.10.2005 - 21.09.2007
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 21.09.2007 - 20.06.2008

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Barne- og ungdomsskole 1966-1975
 • Nes videregående skole, reallinja 1975-1977
 • Sussex Central Senior High School (12th grade), Georgetown, Delaware, USA 1977-1978 (AFS-utveksling)
 • Nes videregående skole, reallinja 1978-1979
 • Cand.mag. (mellomfag i historie og statsvitenskap, grunnfag sosiologi), UiO 1984
 • Hovedfagskurs i statsvitenskap, UiO 1985
 • Aspirantkurs i Utenriksdepartementet (UD) 1985-1987

Yrke

 • Ambassadesekretær for FN-delegasjonen i New York 1987-1989
 • Ansatt i UD som regionalrådgiver for Asia 1991
 • Ambassadesekretær ved ambassaden i New Dehli 1991-1994
 • Byråsjef, Asia- og Latin-Amerika-kontoret, UD 1994-1995
 • Underdirektør, Multilateral avdeling, UD 1995-1997
 • Internettrådgiver, IT-selskapet Framfab 2000-2001
 • Prosjektleder Norsk Industri 2009-2010
 • Generalsekretær Norsk Luftambulanse 2011-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ås Kommunestyre 1995-1997

Offentlige verv

 • Medlem Administrasjonsstyret, Ås 1995-1997
 • Medlem Styret for statens investeringsfond for næringsvirksomhet 1997
 • Varamedlem Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) 1997
 • Medlem Utvalg for å utrede tiltak for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige fra 2009
 • Leder Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) fra 2010

Tillitsverv i partier

 • Leder Sp's internasjonale utvalg 1997-1999
 • 2. nestleder Sp 1999-2001
 • 1. nestleder Sp 2001-2003
 • Leder Sp 2003-2008

Tillitsverv i organisasjoner

 • Diverse verv Hvam 4H 1972-1977
 • Instruktør Akershus 4H 1981-1983
 • Leirsekretær for landsleiren -86 1984-1986
 • Direktør Stiftelsen Global Crop Diversity Trust fra 2013

Litteratur

 • Haga, Åslaug: Norge og det nye EU, NW Damm & Søn Oslo 2005
 • Haga, Åslaug: I de innerste sirkler, Schibsted Oslo 2009
 • Haga, Åslaug: Rødgrønn, Schibsted Oslo 2012