Moløkken, Aase

Moløkken, Aase (1930-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1985-1989
Ansiennitet:
11 år, 40 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.04.1930 i Norderhov, Buskerud
 • Datter av stasjonsmester Karenius Lærum (1879-1956) og husmor Linda Johansen (1889-1963)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Buskerud, 1973 - 1977, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1977 - 1981, A. (01.10.1977 - 05.10.1980)
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1977 - 1981, A. (05.10.1980 - 30.09.1981)
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1981 - 1985, A. (01.10.1981 - 12.01.1982)
 • Representant nr 7 for Buskerud, 1981 - 1985, A. (13.01.1982 - 30.09.1985)
 • Representant nr 7 for Buskerud, 1985 - 1989, A.

Vararepresentasjoner

 • Rykket opp som representant 05.10.1980 etter Tor Oftedals død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 13.10.1980 - 30.09.1981

  1981-85

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 19.01.1982 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1981-85

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1983 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1947
 • Barnepleierskole 1948
 • Handelsskole 1949
 • Norges Kommunal- og Sosialskole 1972

Yrke

 • Kontorfullmektig i bokhandel 1959-1967
 • Kontorfullmektig ved Ringerike sosialkontor 1967-1973
 • Sosialkurator ved Ringerike skolepsykologiske kontor 1975-1978

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1999
 • H.M. Kongens fortjenstmedalje i sølv 2009

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ringerike Formannskap 1971-1975, 1975-1977, 1977-1979, 1991-1995, 1995-1999, 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Finansutvalget, Ringerike 1971-1979
 • Medlem Bygningsrådet, Ringerike 1971-1979
 • Domsmann Lagretten 1975-1980
 • Varaformann Barnehagenemnda, Ringerike 1976-1979
 • Varamedlem Hønefoss menighetsråd 1976-1979
 • Varaformann Styret for Hole og Ringerike trygdekontor 1977-1979
 • Medlem General- og regionplanutvalg, Ringerike 1977-1979
 • Leder Likestillingsutvalget 1979-1981
 • Formann Barnehagenemnda, Ringerike 1979-1995
 • Formann Styret for Hole og Ringerike trygdekontor 1980-1985
 • Leder Kontrollutvalget 1990-1998
 • Medlem Kontrollkomiteen for Norges Postsparebank 1992-1996

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Hønefoss Arbeiderkvinnelag 1967-1967
 • Formann Hønefoss Arbeiderkvinnelag 1968-1969
 • Formann Ringerike Arbeiderpartis kvinneutvalg 1971-1972, 1985-1989
 • Formann Buskerud Arbeiderpartis kvinneutvalg 1972-1986
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis utdanningsutvalg 1975-1979
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1977-1979
 • Varamedlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1981-1987
 • Nestformann Ringerike Arbeiderparti 1981-1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Foreningen Norden, Ringerike 1992-1994
 • Leder Foreningen Norden, Buskerud 1994-2000

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Eikli Industri A/S 1975-1995
 • Medlem Representantskapet for Bøndernes Bank 1978-1987
 • Medlem Kontrollkomiteen i Bøndernes Bank 1980-1987