Rysstad, Aani Aanisson

Rysstad, Aani Aanisson (1894-1965)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 53 dager

Gå til bildegalleri

Rysstad, Aani Aanisson har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.07.1894 i Valle, Aust-Agder
 • Død 18.12.1965
 • Sønn av småbruker Arne Olavsson Rysstad (1850-1908) og Sigrid A. Sordal (1855-1931)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Aust-Agder, 1937 - 1945, A.
 • Representant nr 1 for Aust-Agder, 1945 - 1949, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Aust-Agder, 1954 - 1957, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Justiskomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Ljåsmed til 1916
 • Skribent
 • Småbruker fra 1908
 • Drev landhandel 1922-1963

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Hylestad Kommunestyre 1922-1925, 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934, 1940-1945, 1951-1955
 • Ordfører Hylestad Kommunestyre 1934-1937
 • Varaordfører Hylestad Kommunestyre 1937-1940, 1945-1947, 1947-1951

Offentlige verv

 • Medlem Aust-Agder fylkeskomite til utgjeving av bok til 100 års jubileet for formannskapslovene 1937
 • Varamedlem Rådet for Den Norske Stats Husbank 1950-1954
 • Medlem Rådet for Den Norske Stats Husbank 1954-1965
 • Formann Arbeidsløshetsnemnda, Hylestad
 • Formann Ligningsnemnda, Hylestad
 • Formann interkommunal nemnd for veg over heia til samband Oslo-Stavanger
 • Formann Nemnda for Valle-Bykle og Hylestad for å få heiestrekningene tilbake til kommunene
 • Revisor Overformynderiet, Aust-Agder til 1941

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1937-1953
 • Medlem Styret i Aust-Agder Arbeiderparti
 • Formann Hylestad Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Setesdal Spelemannslag 1936-1940
 • Formann Norske Bygdekunstlag fra ca. 1950
 • Formann og forretningsfører Hylestad og Valle Smørlag

Litteratur

 • Rysstad, Aani Aanisson: Lagnad. Folkelivsskildring frå Setesdal, Kristiania 1924