Rysstad, Aani Aanisson

Rysstad, Aani Aanisson (1894-1965)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1954-1957
Ansiennitet:
4 år, 53 dager

Gå til bildegalleri

Rysstad, Aani Aanisson har avgått ved døden.

Finn informasjon etter