Sæle, Anita Apelthun

Sæle, Anita Apelthun (1951-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 18 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 13.12.1951 i Fjell, Hordaland
 • Datter av yrkeslærer Fridtjof Apelthun (1922-) og husmor Solveig Kobbeltveit (1926-2023)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1981 - 1985, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1985 - 1989, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1989 - 1993, KrF.
 • Representant nr 15 for Hordaland, 1993 - 1997, KrF.
 • Representant nr 7 for Hordaland, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 2001 - 2005, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1997-2001

  Sekretær, Odelstinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Kommunalkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1993-97

  Delegat, FNs generalforsamling, 1995 -

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Økonomisk gymnas, Oslo 1973
 • Kristendom grunnfag, UiO 1975
 • Handelshøyskolen BI 1990
 • Bachelor of Management 2007

Fagbrev

 • Fagbrev kontorfag 1970

Yrke

 • Ansatt Bergens Privatbank 1969-1975

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1987-1991
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1991-1993

Offentlige verv

 • Leder Fylkesskolestyret, Hordaland 1983-1987
 • Leder Fylkesutvalget, Hordaland 1987-1995
 • Nestleder Det regionale høgskolestyret for Hordaland 1988-1989
 • Leder Det regionale høgskolestyret for Hordaland 1989-1993

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 1981-2000
 • Leder Fjell Kristelig Folkepartis Kvinner 1986-1995
 • Gruppeleder Kristelig Folkepartis gruppe, Hordaland fylkesting 1987-1993
 • Leder Hordaland Kristelig Folkepartis Kvinner fra 1990
 • Nestleder Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1996-2000
 • Leder Kristelig Folkepartis Kvinner fra 2006
 • Medlem Kristelig Folkepartis programutvalg fra 2006
 • Medlem Kristelig Folkepartis arbeidsutvalg fra 2006
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre fra 2006
 • Medlem Kristelig Folkepartis sentralstyre fra 2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem kretsstyret i Blå Kors, Bergen 1988-1990
 • Medlem Styret i Sotra Nei til EF 1991-1999
 • Nestleder Hordaland Nei til EU fra 2005

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Norge IDAG fra 2005

Litteratur

 • Sæle, Anita Apelthun: Ny kvinnekamp i Norge, Norge, vend i tide, Rex Forlag 1993
 • Sæle, Anita Apelthun: Sjølvråderett eller union, Skjebnevalg: Norge og EU, Rex Forlag 1994
 • Sæle, Anita Apelthun: Heimen og undervisningen, Statens barn?, Exodus 1996