Grande, Arild

Grande, Arild (1978-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nord-Trøndelag 2017-2021
Ansiennitet:
15 år, 350 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 05.04.1978 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Sønn av produksjonssjef Magne Arild Grande (1957-) og barnehageass. Rigmor Aglen (1955-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nord-Trøndelag, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 2 for Nord-Trøndelag, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 3 for Nord-Trøndelag, 2017 - 2021, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.10.2005-30.09.2009 for Bjarne Håkon Hanssen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Kommunal- og forvaltningskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Familie- og kulturkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 22.10.2009 - 30.09.2011
  Delegat, FNs generalforsamling, 2010 -

  2017-2021

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2019 - 30.09.2020

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2009-2013

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 08.10.2009 - 30.09.2013

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ytterøy barne- og ungdomsskole 1985-1994
 • Levanger videregående skole, allmenne fag 1994-1997
 • Institutt for musikk, NTNU, kirkemusikk 2003-2005

Yrke

 • Organist ved Levanger kirkelige Fellesråd 2000-2005

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nord-Trøndelag 2003-2005

Offentlige verv

 • Leder Utdanning-, kultur- og helsekomiteen, Nord-Trøndelag 2003-2005
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene 2006-2009
 • Leder Mannspanelet 2007-2008

Tillitsverv i partier

 • Fylkessekretær AUF i Nord-Trøndelag 1997-2000
 • Leder AUF i Nord-Trøndelag 2000-2002

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Nord-Trøndelag Barne- og ungdomsråd 2001-2002
 • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2013-2017