Søgaard, Aage William

Søgaard, Aage William (1933-2010)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1969-1973
Ansiennitet:
1 år, 350 dager

Gå til bildegalleri

Søgaard, Aage William har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 29.12.1933 i Nes, Hedmark
 • Død 04.05.2010
 • Sønn av reparatør Martin Søgård (1898-1969) og sydame Ellen Myhre (1907-1963)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1969 - 1973, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 17.03.1971-18.10.1972 for Odvar Nordli.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Medlem, Protokollkomiteen, 30.03.1971 - 03.02.1972
  Sekretær, Protokollkomiteen, 03.02.1972 - 10.10.1972

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1950
 • Ettårig yrkesskole for mekanikere 1952
 • En rekke faglige kurs, bl.a. LO-skolen 1963

Yrke

 • Reparatør ved Hedmark Tørrmelk, Brumunddal 1955-1966
 • Faglig leder og nestleder Arbeidernes Opplysningsforbund 1982-1992
 • Konstituert sjefssekretær Arbeidernes Opplysningsforbund 1993-1994
 • Konsulent Arbeidernes Opplysningsforbund 1994-1999

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ringsaker Kommunestyre 1963-1967

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Ringsaker 1967-1971
 • Medlem Arbeids- og tiltaksnemnda, Hedmark 1967-1982
 • Medlem Ankenemnda for arbeidsløysetrygd, Hedmark 1967-1982
 • Formann Verkstedskoleutvalget, Hedmark 1967-1975
 • Medlem Fylkesskolestyret, Hedmark 1973-1977
 • Medlem Styret for INKO-tjenesten i Hedmark 1978-1984
 • Formann Yrkesopplæringsnemnda, Hedmark 1980-1983
 • Medlem Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt 1981-1983
 • Formann Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt 1988-1992
 • Medlem Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt 1992-1995

Tillitsverv i partier

 • Medlem Representantskapet i Ringsaker Arbeiderparti 1963-1971, 1999-2004
 • Kasserer Brumunddal Arbeiderlag 1963-1975
 • Medlem Styret for Hedmark Arbeiderparti 1967-1982
 • Æresmedlem Brumunddal Arbeiderlag 2006-2006

Tillitsverv i organisasjoner

 • Kasserer Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbunds avdeling 98 1957-1964
 • Formann Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbunds avdeling 98 1964-1967
 • Sekretær LO, Hedmark 1966-1982
 • Medlem Representantskapet i LO 1967-1981
 • Medlem Styret i Norsk Folkehjelp, Hedmark distriktslag 1967-1971
 • Medlem Styret for Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole 1967-1997
 • Formann Brumunddal Idrettslags skøytegruppe 1971-1975
 • Formann Norsk Folkehjelp, Hedmark distriktslag 1971-1981
 • Formann Brumunddal Curlingklubb 1978-1981
 • Nestformann Hovedstyret til Norsk Folkehjelp 1979-1983
 • Formann Undervisningsstyret Arbeiderbevegelsens Folkehøgskole 1981-1985