Stråtveit, Anne Brit

Stråtveit, Anne Brit (1947-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1997-2001
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 22.04.1947 i Farsund, Vest-Agder
 • Datter av bokholder Ferdinand Andersen (1905-1977) og husmor/barnehjemsstyrer Elina Kristense Rosenberg (1903-1993)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1997 - 2001, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Forsvarskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Rådgivning/sos.ped., Kristiansand lærerhøgskole
 • Farsund folkeskole 1954-1961
 • Farsund realskole og gymnas 1961-1966
 • 2-årig lærerutdanning, Notodden Lærerhøgskole 1967-1969
 • Videreutdanning spes.ped., Stavanger Lærerhøgskole 1971-1972
 • Videreutdanning kroppsøving, Stavanger Lærerhøgskole 1972-1973
 • Videreutdanning musikk, Stavanger Lærerhøgskole 1973-1974
 • Videreutdanning KRL, Det teologiske Menighetsfakultet 2002
 • Spansk, Høgskolen i Agder 2005

Yrke

 • Lærer Ore skole, Farsund 1969-1970
 • Lærer Jadar skole, Sandnes 1970-1975
 • Lærer Berge Ungdomsskole, Lyngdal 1975-1992
 • Rådgiver Berge Ungdomsskole, Lyngdal fra 1992 (permisjon 1997-2001)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Lyngdal Kommunestyre 1995-1997
 • Medlem Lyngdal Formannskap 2003-2007

Offentlige verv

 • Leder Lyngdal Menighetsråd 1986-1994
 • Leder Klientutvalget 1995-1997
 • Leder Helse- og sosialutvalget, Lyngdal 1995-1997
 • Lekdommer Tingretten, Lister 1995-1997
 • Lekdommer Tingretten, Lister 2001-2007
 • Medlem Lyngdal fellesråd, Lyngdal 2003-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Lyngdal Misjonsforening 1993-1995