Sjaastad, Anders C.

Sjaastad, Anders C. (1942-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1997-2001
Ansiennitet:
12 år, 105 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 21.02.1942 i Oslo, Oslo
 • Sønn av havarisjef Andreas Sjaastad (1895-1977) og hjemmeværende Ingrid Mørk (1902-1992)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 15 for Oslo, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 10 for Oslo, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 15 for Oslo, 1993 - 1997, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1997 - 2001, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 01.10.1985-04.10.1985, Gustav Heiberg Simonsen møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 04.10.1985-10.10.1985, Hans Henrik Ramm møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 10.10.1985-18.04.1986, Hallfrid Nybø møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 18.04.1986-25.04.1986, Hans Henrik Ramm møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  2. varapresident, Odelstinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Samferdselskomiteen, 15.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Nestleder, Justiskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Medlem, Stortingets administrasjonsstyre, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 21.11.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 04.11.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Delegat, FNs generalforsamling, 1997 -

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forsvarsdepartementet, 14.10.1981 - 25.04.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1962
 • Mag. art. statsvitenskap 1969

Yrke

 • Forskningsstipendiat ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo 1968-1970
 • Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 1970-1981
 • Informasjonssjef ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 1973-1981
 • Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) 1998-2003
 • Seniorrådgiver ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt NUPI) fra 2003

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1974-1981
 • Medlem Forsvarskommisjonen av 1974 1974-1978
 • Medlem Forsvarsrådet 1981-1986
 • Medlem Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 2001-2006
 • Varamedlem Nobelkomiteen 2003-2005

Tillitsverv i partier

 • 1. viseformann Oslo Høyre 1977-1987
 • Medlem Høyres sentralstyre 1981-1986
 • Medlem Høyres sentralstyre 1996-2000
 • Leder Oslo Høyre 1996-2000

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Den konservative Studenterforening 1965
 • Formann Det Norske Studentersamfund 1967
 • 2. nestleder Europabevegelsen i Norge 1987-1989
 • Leder Europabevegelsen i Norge 1989-1992

Litteratur

 • Sjaastad, Anders C. (red.): Norsk Utenrikspolitisk Årbok 1975
 • Sjaastad, Anders C.: Det Kgl. Forsvarsdepartement. En analyse av et beslutningssystem, Oslo 1968
 • Sjaastad, Anders C.: "EEC og Comecon - en fremtidig allianse?", i Den europeiske utfordring, Oslo 1968
 • Departmental Decision-making, Oslo 1972
 • Sjaastad, Anders C.: "Atlanterhavssamarbeidet i støpeskjeen - Norge i NATO.", i Norsk Utenrikspolitisk Årbok, 1973
 • Sjaastad, Anders C.: "Atlanterhavssamarbeidet foran sin revisjon.", i Norges sikkerhetspolitikk, Oslo 1974
 • Sjaastad, Anders C.: "Norge i Euro-gruppen.", i Norsk Utenrikspolitisk Årbok, 1974
 • Sjaastad, Anders C.: "SALT og forhandlingene om gjensidige styrkereduksjoner i Europa.", i Norge og rustningskontroll i Europa, 1974
 • Sjaastad, Anders C.: "Norge og KSSE.", i Norsk Utenrikspolitisk Årbok, 1975
 • Sjaastad, Anders C. og John Kristen Skogan: Politikk og sikkerhet i Norskehavsområdet, Oslo 1975
 • Sjaastad, Anders C.: "Småstatene og verdenspolitikken." i Kjell Hanssen, Lars Roar Langslet og Paul Thyness (red.): I pakt med fremtiden. Festskrift til John Lyng på 70-årsdagen., Cappelen Oslo 1975
 • Sjaastad, Anders C.: "The Strategic Environment of the North Atlantic and the Perspectives of the Littoral States." i New Strategic Factors in the North Atlantic, Oslo 1977
 • Sjaastad, Anders C.: "Ensidige og gjensidige nedrustningstiltak og tillitskapende tiltak." Den norske atlanterhavskomité, 1978
 • Sjaastad, Anders C.: "Sikkerhetsproblemene på nordflanken." Europabevegelsens skriftserie, 1979
 • Sjaastad, Anders C.: "Svensk sikkerhets- og forsvarspolitikk i et fremtidsperspektiv.", i Elva åsikter om svensk säkerhetspolitik. Folk och försvar, Stockholm 1979
 • Sjaastad, Anders C.: "Deterrence of Terrorism and Attacks against Off-Shore Installations in Northern Europe.", i International Violence: Terrorism, Surprise and Control, 1979
 • Sjaastad, Anders C.: "Geopolitical Realities and Alliance Military Contingencies: The Northern Flank.", i Kenneth A. Myers (Red.): NATO - The Next Thirty Years, Westview Press Croom Helm Boulder Colorado, London 1980
 • Sjaastad, Anders C.: Forsvars- og sikkerhetspolitikk i en forhandlingstid, Oslo 1982
 • Sjaastad, Anders C.: "Norges nordpolitikk.", i Det arktiske område i sikkerhedspolitisk belysning., 1982
 • Sjaastad, Anders C.: "Nato Options and the Nordic Area.", i Atis Lejins og Bo Huldt (red.): The Military Balance in Europe, Stockholm 1982
 • Sjaastad, Anders C.: "Security and Disarmament", 1983
 • Holst, Johan Jørgen, Kenneth Hunt, Anders C. Sjaastad (red.): Deterence and defence in the North, Oslo 1985
 • Sjaastad, Anders C.: "The changing geopolitical environment.", i Johan Jørgen Holst, Kenneth Hunt og Anders C. Sjaastad (red.): Deterence and defence in the North, Oslo 1985
 • Sjaastad, Anders C.: "Deterrence: The essence of Nato strategy in the high north.", i Kaare Nyblom og Sverre Jervell (red.): The Military buildup in the high North, Boston 1986
 • Sjaastad, Anders C.: "Nato 40 år: et historisk unikum.", i Norsk militært tidsskrift årg. 159, nr. 4, 1989
 • Sjaastad, Anders C. og Jan Petersen: Det nye Europa: grunnlagsdokument for debatt om utviklingen i Europa, Oslo 1990
 • Sjaastad, Anders C.: "Europa og det atlantiske samarbeide.", i Paul Thyness (red.): Hr. president. Festskrift til Jo Benkow på 70-årsdagen, Gyldendal Oslo 1994
 • Sjaastad, Anders C.: "En ny europeisk sikkerhetsorden", Den norske atlanterhavskomitè, Oslo 1994
 • Sjaastad, Anders C.: "Arms Control in a Multi-Polar World: A view from the Norwegian Parliament", i Arms Control in a Multi-Polar World., Amsterdam 1996
 • Sjaastad, Anders C.: "Stortinget som utenrikspolitisk organ", i Birgitte Kjos Fonn, Iver B. Neumann og Ole Jacob Sendring (red.): Norsk utenrikspolititisk praksis: aktører og prosesser, Cappelen akademisk forlag Oslo 2006
 • Sjaastad, Anders C.: "Southeast Asian slocs and security options", i Kwa, Chong Guan and John K. Skogan (red.): Maritime security in Southeast Asia, Routledge London 2007