Dørum, Anneliese

Dørum, Anneliese (1939-2000)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1997-2001
Ansiennitet:
15 år, 213 dager

Gå til bildegalleri

Dørum, Anneliese har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 03.10.1939 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Død 04.11.2000
 • Datter av forretningsdrivende Ernst Parow (1910-1999) og husmor Agnes Løftamo (1916-1999)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Akershus, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 9 for Akershus, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 11 for Akershus, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 1 for Akershus, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 1 for Akershus, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1981-14.10.1981 for Einar Førde.
 • Fra 04.11.2000, Rikke Lind møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 14.10.1981

  1985-89

  Medlem, Finanskomiteen, 23.10.1985 - 04.10.1988
  Varamedlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989
  Sekretær, Finanskomiteen, 04.10.1988 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 04.11.2000
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 21.10.1997 - 04.11.2000

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Delegat, FNs generalforsamling, 1991 -

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 04.11.2000
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 30.03.2000 - 04.11.2000

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, engelsklinjen 1959
 • Studieopphold universitetet i Freiburg am Breisgau, Tyskland 1959-1960
 • Gymnastikhøjskolen Viborg, Danmark 1960-1961
 • Tysk mellomfag, Lærerhøyskolen Trondheim 1963
 • Engelsk mellomfag, Lærerhøyskolen Trondheim 1966
 • Cand.mag. 1972
 • Pedagogikk grunnfag, Lærerhøyskolen Trondheim 1972
 • Adjunkt (pedagogisk eksamen), Lærerhøyskolen Trondheim 1973

Yrke

 • Lærer Nordby Ungdomsskole, Jessheim 1967-1980
 • Tillagt sosiallærerfunksjonen Nordby Ungdomsskole, Jessheim 1974-1979
 • Tillagt rådgiverfunksjonen Nordby Ungdomsskole, Jessheim 1979-1980
 • Politisk sekretær Akershus Arbeiderparti 1980-1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ullensaker Herredsstyre 1971-1975, 1975-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1983-1985

Offentlige verv

 • Medlem Fylkesskolestyret, Akershus 1975-1980
 • Varamedlem Styret i Norsk Medisinaldepot 1980-1983
 • Medlem Barn- og trafikkutvalget 1981-1982
 • Nestformann Næringsutvalget, Akershus 1981-1985
 • Varamedlem Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus 1985-1987
 • Nestleder Det rådgivende utvalg for trykt skrift 1986-1990
 • Medlem Regionalt styre for INKO-tjenesten i Oslo og Akershus 1988
 • Medlem Styret for Stiftelsen Høgskolesenteret på Kjeller 1993-1995

Tillitsverv i partier

 • Leder Ullensaker Ap 1975-1980
 • Medlem Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1975-1981
 • Leder Akershus Ap's kvinneutvalg 1978-1980
 • Nestleder Ap's fylkestingsgruppe 1979-1984
 • Politisk sekretær Ap's gruppe i Akershus fylkesting 1980-1985
 • Nestleder Arbeiderpartiets kvinnesekretariat 1981-1985
 • Delegat Sosialistinternasjonale og andre internasjonale konferanser 1981-1985
 • Leder Ap's fylkestingsgruppe 1984-1985
 • Leder Jessheim Arbeidersamfunn 1986-1987
 • Medlem Styret for Sosialdemokrater mot EF (SME) 1993-1994
 • Leder Kvinnesekretariatets programkomité som har utarbeidet handlingsprogrammet "Nærmiljøet vårt"

Litteratur

 • Dørum, Anneliese: "Er politikken nådeløs?" I: Festskrift til Astrid Nøklebye Heiberg, Oslo 1996