Duesund, Åse Gunhild Woie

Duesund, Åse Gunhild Woie (1944-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Aust-Agder 2005-2009
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.04.1944 i Grimstad, Aust-Agder
 • Datter av styrmann Nils A. Woie (1898-1986) og husmor Karoline Udjus (1907-1997)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 2 for Aust-Agder, 2001 - 2005, KrF.
 • Representant nr 4 for Aust-Agder, 2005 - 2009, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 22.03.2000
  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Andre nestleder, Sosialkomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 19.10.2005
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2005-2009

  Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 13.12.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1998 - 30.09.1999

  2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 26.10.2001 - 30.09.2002
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 17.10.2002 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.1997 - 17.03.2000
  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.2001 - 15.03.2005
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 15.03.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Dahlske videregående skole 1960-1964
 • Statens fysioterapihøyskole 1969

Yrke

 • Fysioterapeut ved Rogaland sentralsykehus 1969-1970
 • Fysioterapeut ved Kvades Fysikalske Institutt 1972-1976
 • Fysioterapeut, Grimstad kommune 1978-1990
 • Lærer videregående skole 1990-1993

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1987-1991
 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1991-1993
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Aust-Agder 1993-1995 hovedyrke
 • Medlem Fylkesting, Aust-Agder 1995-1997 hovedyrke som opposisjonsleder

Offentlige verv

 • Medlem Sosialstyret, Grimstad 1979-1987
 • Medlem Styret for Kaldvil psykiatriske sykehjem 1983-1991
 • Medlem Samarbeidsorgan Sørlandet og Vestlandet 1991-1997
 • Leder Helse- og sosialutvalget 1993-1995
 • Medlem Styret for Aust-Agder kraftverk 1993-1997
 • Medlem Styret for Helseregion 1 1993-1997
 • Medlem Styret for North Sea Commission 1993-1997
 • Observatør Parlamentsvalget, Ukraina 2006 (som medlem av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling)
 • Medlem Riksvalgstyret 2013-2017
 • Medlem Styret for Bank Chase Manhatten (i 1 år)

Tillitsverv i partier

 • Medlem Fylkesstyret for Aust-Agder KrF 1993-2001
 • Medlem KrFs sentralstyre 1999-2003

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Aust-Agder fysioterapiforening 1976-1980
 • Medlem Styret i Grimstad turn- og idrettsforening 1980-1986
 • Medlem Strømmestiftelsens råd 1995-2005