Angell, Aud Eline

Angell, Aud Eline (1953-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1981-1985

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 12.11.1953

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1981 - 1985, KrF.

Verv

Offentlige verv

  • Varamedlem Utvalg for å vurdere finansieringen av de politiske partier og folkevalgte gruppers virksomhet, og vurdere konkrete forslag til endringer i lov av 22. mai 1998 nr. 30 om offentliggjøring av politiske partiers inntekter fra 2003