Gabrielsen, Ansgar

Gabrielsen, Ansgar (1955-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 2001-2005
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 21.05.1955 i Mandal, Vest-Agder
 • Sønn av næringsdrivende Terje Gabrielsen (1929-) og husmor Astrid Olsen (1934-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 1993 - 1997, H.
 • Representant nr 4 for Vest-Agder, 1997 - 2001, H.
 • Representant nr 2 for Vest-Agder, 2001 - 2005, H.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 19.10.2001-30.09.2005, Peter Skovholt Gitmark møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Nestleder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2001 - 19.10.2001
  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 19.10.2001

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1997-2001

  Medlem, Utvalget for å vurdere stortingsrepresentantenes arbeidsvilkår, 06.04.2000 - 22.03.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 28.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1997-2001

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Nærings- og handelsdepartementet, 19.10.2001 - 18.06.2004
  Statsråd, Helse- og omsorgsdepartementet, 18.06.2004 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • 2-årig handelsskole 1974
 • Økonomisk gymnas 1975
 • Befalsskole 1976
 • Forsikringsakademiet 1986
 • Ex.phil. 1994
 • Juridicum 1. avdeling 1995

Yrke

 • Formann ved firmaet Terje Gabrielsen 1975-1984
 • Assurandør ved Storebrand 1984-1988
 • Eget konsulentskap fra 2006
 • Seniorrådgiver i Gambit H+K fra 2012

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Det belgiske storkors 2002
 • Od@-prisen fra IT-bransjen 2003
 • Det greske storkors 2003
 • Kommandør av St. Olavs Orden 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Lindesnes Kommunestyre 1979-1983
 • Medlem Lindesnes Formannskap 1983-1987
 • Ordfører Lindesnes Kommunestyre 1987-1991, 1991-1993

Offentlige verv

 • Medlem Hovedutvalget for kultur, Lindesnes 1980-1988
 • Nestleder Styret for Helse Sør-Øst RHF fra 2012

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Lindesnes Høyre 1980-1993
 • Medlem Styret for Vest-Agder Høyre fra 1985
 • Medlem Høyres sentralstyre 1989-1990
 • Formann Vest-Agder Høyre 1989-1990
 • Medlem Høyres kommunalutvalg 1991-1993

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Styret for Rådet for psykisk helse fra 2007
 • Leder Styret for Special Olympics fra 2007

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Sør-Audnedal Sparebank 1986-1988
 • Medlem Representantskapet for Sparebanken Pluss 1988-1992
 • Formann Styret for stiftelsen Sjølingstad Ullvarefabrikk 1990-1991
 • Formann Styret for stiftelsen Lindesnes Fyr 1991-1999