Bakkevig, Agnes

Bakkevig, Agnes (1910-1992)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Bergen 1969-1973
Ansiennitet:
2 år, 143 dager

Gå til bildegalleri

Bakkevig, Agnes har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.03.1910 i Kristiania, Oslo
 • Død 03.02.1992
 • Datter av advokat Gotlieb Jessen (1878-1965) og hjemmeværende Maria Theresia (1878-1950)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1961 - 1965, H.
 • Vararepresentant nr 2 for Bergen, 1965 - 1969, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Bergen, 1969 - 1973, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 23.05.1966-28.09.1966 for Edvard Isak Hambro.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.05.1966 - 28.09.1966
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.05.1966 - 28.09.1966

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Handelsskole
 • Statens Kunst- og Håndverksskole 1925-1927

Yrke

 • Kontorpraksis til 1934
 • Husmor fra 1934

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Formannskap 1959-1963

Offentlige verv

 • Varaformann Boligrådet 1959-1963
 • Medlem Budsjettutvalget
 • Medlem Plankomiteen for linjedelt ungdomsskole
 • Medlem Skolestyret, Bergen (i 12 år)

Tillitsverv i partier

 • Sekretær og viseformann Høyrekvinners Klubbs styre i Bergen fra 1946
 • 2. viseformann Høyrekvinners Landsforbund 1962-1966
 • Medlem Høyres landsstyre 1966-1970
 • 1. viseformann Høyrekvinners Landsforbund 1966-1970
 • Medlem Høyres sentralstyre 1966-1970
 • Medlem Daghjemsutvalget
 • Medlem Styret for Bergen Høyre

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Styret for Hjemmenes Vel