Lindstøl, Agnes

Lindstøl, Agnes (1910-1977)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 13 dager

Gå til bildegalleri

Lindstøl, Agnes har avgått ved døden.

Finn informasjon etter