Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Reiten, Agnes

Reiten, Agnes (1940-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Møre og Romsdal 1985-1989
Ansiennitet:
0 år, 283 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 30.04.1940 i Varhaug, Rogaland
 • Datter av sekretær Hans Olav Lindal (1903-1980) og husmor Martha Siqveland (1902-1947)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Møre og Romsdal, 1977 - 1981, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1985 - 1989, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1985-09.05.1986 for Kjell Magne Bondevik.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 09.05.1986
  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1959
 • Årskurs i vev 1960
 • Husmorskole 1961
 • Handelsskole 1975
 • Deleksamen statsvitenskap grunnfag, Høgskolen i Molde 1985
 • Personaladministrasjon, Høgskolen i Molde 1990
 • Sosialpedagogikk grunnfag, Høgskolen i Volda 1992

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Gjemnes Kommunestyre 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1975-1979
 • Medlem Fylkesting, Møre og Romsdal 1979-1983
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Møre og Romsdal 1983-1987
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1987-1991
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1991-1995
 • Medlem Fylkesutvalg, Møre og Romsdal 1995-1999

Offentlige verv

 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Møre og Romsdal 1979-1983
 • Varamedlem Folketrygdfondet - 4. fondsstyre, Trondheim 1982-1986
 • Leder Helse- og sosialutvalget, Møre og Romsdal 1983-1991
 • Medlem Lokaliseringsutvalget 1984-1989
 • Varamedlem Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1985-1989
 • Nestleder Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1989-1992
 • Leder Utdanningsutvalget, Møre og Romsdal 1991-1999
 • Medlem Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra 1992-1998
 • Nestleder Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond 1993-1997
 • Medlem Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) 1998-2006
 • Leder Helse- og sosialstyret, Gjemnes 1999-2000
 • Lekdommer Herredsretten, Nordmøre 1999-2003
 • Lekdommer Lagmannsretten 2003

Tillitsverv i partier

 • Varamedlem Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1976-1978
 • Medlem Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1978-1982
 • Medlem Kristelig Folkepartis landsstyre 1982-1984
 • Formann Møre og Romsdal Kristelig Folkeparti 1982-1984
 • Gruppeleder Kristelig Folkepartis gruppe ved Møre og Romsdal Fylkesting 1987-1999
 • Varamedlem Kristelig Folkepartis sentralstyre 1989-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Norske kommuners sentralforbunds helse- og sosialutvalg 1984-1991
 • Medlem Norske kommuners sentralforbund, forskningsutvalget 1991-1999
 • Varamedlem Styret for Norske Kommuners Sentralforbund 1991-1995
 • Medlem Menighetsrådet fra 2005
 • Leder Fellesutvalget kyrkje/kommune fra 2005

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Kreditkassen 1980-1982