Valle, Ågot

Valle, Ågot (1945-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 2005-2009
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 26.05.1945 i Levanger, Nord-Trøndelag
 • Datter av disponent Jarle Valle (1908-1960) og husmor og sykepleier Charlotte Lea (1914-2004)

Stortingsperioder

 • Representant nr 13 for Hordaland, 1997 - 2001, SV.
 • Representant nr 5 for Hordaland, 2001 - 2005, SV.
 • Representant nr 9 for Hordaland, 2005 - 2009, SV.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2001-2005

  President, Odelstinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Midlertidig visepresident, Odelstinget, 08.05.2007 - 22.06.2007
  Midlertidig visepresident, Odelstinget, 02.10.2007 - 07.12.2007
  Midlertidig visepresident, Odelstinget, 04.06.2008 - 20.06.2008
  Midlertidig visepresident, Odelstinget, 18.11.2008 - 18.12.2008

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Nestleder, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Leder, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2001-2005

  Medlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 17.12.2001 - 01.01.2002
  Medlem, Utvalg for å foreta en gjennomdrøfting av ulike forhold og godtgjørelser knyttet til vervet som stortingsrepresentant, 09.01.2003 - 05.06.2003

  2005-2009

  Medlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 13.12.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 06.11.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2005 - 30.09.2006
  Medlem, Europautvalget, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2001-2005

  Varamedlem gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 01.10.2001 - 30.09.2003

  2005-2009

  Nestleder gruppestyret, Sosialistisk Venstreparti, 21.09.2006 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Statens Fysioterapiskole Oslo 1967
 • Diverse helseadministrative fag, Folkehelsevitenskap, Statens institutt for folkehelse 1996

Yrke

 • Fysioterapeut i institutt 1968-1981
 • Fysioterapeut i HVPU 1982-1986
 • Kommunefysioterapeut Kvam 1986-1988
 • Barnefysioterapeut og leder av fysio-/ergoterapitjenesten Loddefjord, Bergen 1988-1997
 • Omsorgssjef Loddefjord 1997

Verv

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1979-1983
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1983-1987
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1987-1991
 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1991-1995
 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1995-1997

Offentlige verv

 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Hordaland 1988-1992
 • Leder Likestillingsutvalget, Hordaland 1991-1995
 • Medlem Utvalget for kunstnerisk utsmykning i Stortinget fra 2001
 • Leder Styret for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo fra 2009
 • Medlem Nobelkomiteen 2009-2014

Tillitsverv i partier

 • Leder Kvam SV 1981-1987
 • Leder Bergen SV 1989-1993
 • Gruppeleder Hordaland Fylkesting 1991-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder og medlem Norheimsund IL, Hordaland gymnastikk- og turnkrets, Hordaland idrettskrets, IL Nornen 1976-1997
 • Leder Kvam Nei til Atomvåpen 1981-1985
 • Medlem Styret for Nei til EU 1999-2000
 • Nestleder Styret for Nei til EU 2000-2005
 • Medlem Styret for Nei til EU fra 2005

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Bjørketeigen Distriktsheim 1984-1990
 • Leder Styret for Ytre Hardanger Bedriftshelsetjeneste 1986-1990