Andreassen, Arnfinn

Andreassen, Arnfinn (1959-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 2005-2009

Gå til bildegalleri