Hiim, Arild

Hiim, Arild (1945-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1993-1997
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.08.1945 i Hønefoss, Buskerud
 • Sønn av regnskapsfører Lars Hiim (1912-1991) og bestyrer Agnes Hagen (1918-2002)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Buskerud, 1985 - 1989, H.
 • Representant nr 5 for Buskerud, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 7 for Buskerud, 1993 - 1997, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Varamedlem, Styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter, 01.10.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1964
 • Cand.jur., Universitetet i Oslo 1972

Yrke

 • Lærer 1964-1965
 • Lensmannsbetjent 1968-1971 (i perioder)
 • Saksbehandler Rikstrygdeverket 1969-1970 (på deltid)
 • Politifullmektig Ringerike politikammer 1972-1975
 • Politiadjunkt Ringerike politikammer 1976-1977
 • Politiinspektør Ringerike politikammer 1978-1979
 • Konstituert politimester 1979
 • Disponent "Ringerikes Blad" 1984-1987
 • Administrerende direktør Berg & Sanboe og Berg Eiendom 1988-1989
 • Advokat advokatfirmaet Hiim 1994-2002
 • Rådgiver, konsulentfirmaet Hiim fra 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ringerike Kommunestyre 1971-1975, 1975-1977
 • Medlem Ringerike Formannskap 1977-1979

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesordfører Fylkesting, Buskerud 1979-1983
 • Medlem Fylkesutvalg, Buskerud 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Generalplanutvalgets arbeidsutvalg, Ringerike 1972-1976
 • Medlem Generalplanutvalget, Ringerike 1972-1976
 • Medlem Regionplannemnda 1973-1976
 • Medlem Styret for Ringerike Tomteselskap 1973-1977
 • Medlem Helserådet 1975-1979
 • Medlem Finansutvalget, Ringerike 1976-1979
 • Medlem Styret for Buskerud Næringsselskap 1980-1986
 • Leder Administrasjonsutvalget 1980-1983
 • Leder Arbeids- og tiltaksnemnda 1980-1983
 • Medlem Innlandsutvalget 1981-1983
 • Leder Vannbruksplanutvalget for Numedalslågen 1982-1986
 • Leder Utvalg for utredning av tiltak som kan gi gode langsiktige utbyggingsmønstre i områder med arealkonflikter 1985-1988
 • Varamedlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens presse- og informasjonstjeneste fra 1995

Tillitsverv i partier

 • Formann Nes Unge Høyre 1964-1966
 • Formann Buskerud Unge Høyre 1967-1969
 • 1. varamedlem Unge Høyres sentralstyre 1969-1971
 • Medlem Høyres sentralstyre 1978-1991
 • Formann Buskerud Høyre 1978-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsverv Nes Ungdomslag 1963-1969
 • Formann Nes idrettsforening 1964-1968
 • Studieleder Den konservative studenterforening 1968-1969
 • Formann Nes/Begnadalen fotballavdeling 1968-1972
 • Medlem Landstinget Norske Kommuners Sentralforbund 1976-1979
 • Medlem Uttakningskomiteen, Norges Sjakkforbund 1979-1980

Andre administrative verv

 • Formann Kontrollkomiteen for Bokreditt/Kjøpekort AS 1978-1985
 • Medlem Kontrollkomiteen for Ringerike Sparebank 1982-1990
 • Medlem Forstanderskapet ved Ringerike Sparebank 1982-1990
 • Formann Styret for Ringerikes Blad AS 1982-1984
 • Medlem Styret for Bokreditt/Kjøpekort AS 1985-1991
 • Formann Styret for Storgata 24 AS, Jevnaker 1985-1992
 • Medlem Styret for Berg og Sandboe AS 1987-1992
 • Medlem Styret for Eltek AS, Drammen 1988-1992