Samuelsen, Alf Ivar

Samuelsen, Alf Ivar (1942-2014)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 2005-2009
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Samuelsen, Alf Ivar har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 28.02.1942 i Flakstad, Nordland
 • Død 16.09.2014
 • Sønn av småbruker/fisker Ingleiv Samuelsen (1908-1964) og husmor Amy Pedersen (1906-2002)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 6 for Nordland, 1993 - 1997, Sp.
 • Representant nr 7 for Nordland, 2005 - 2009, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2005-2009

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 22.09.2008
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 22.09.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2005-2009

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2005 - 22.09.2008
  Første nestleder, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 10.11.2005 - 14.10.2008
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 14.10.2008 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2005-2009

  Vara innpisker Lagtinget, Senterpartiet, 17.10.2005 - 30.09.2006
  Vara innpisker Lagtinget, Senterpartiet, 01.10.2006 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bodø lærerskole (allmennlærerutdanning) 1972-1974
 • Grunnfag historie, Distriktshøgskolen i Bodø 1983-1984

Yrke

 • Helse- og sosialsjef

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommunenes Sentralforbunds hedersmerke 2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Flakstad Kommunestyre 1975-1979, 1979-1983
 • Medlem Flakstad Formannskap 1983-1987
 • Ordfører Flakstad Kommunestyre 1986-1987

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1991-1995
 • Fylkesordfører Fylkesting, Nordland 1995-1999
 • Medlem Fylkesråd, Nordland 1999-2003

Offentlige verv

 • Formann Fredvang bruselskap 1969-1972
 • Formann Fredvang bruselskap 1974-1988
 • Meddommer Herredsretten 1980-1984
 • Medlem Reiselivsutvalget 1980-1984
 • Medlem Landsdelsutvalget 1992-1993
 • Medlem Barentsrådet 1995-1999
 • Medlem Lofotrådet 2003-2005

Tillitsverv i partier

 • Leder Flakstad Sp 1990-1994, fra 2003
 • Leder Nordland Sp 1994-1995

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Ungdomslaget Samstrev 1980-1984